796

Emnet gir en innføring i normativ analyse av politiske institusjoner og politisk handling. Vekten ligger på argumentasjon hentet fra filosofiske klassikere og samtidsfilosofi. Spørsmål som har å gjøre med utøvelse av autoritet, demokratisk styre og stell, og sosial rettferdighet, står sentralt. Läs mer. I den första delen av Politisk teori introduceras centrala politiska ideal och begrepp såsom demokrati, jämlikhet, rättvisa och frihet. I den andra delen av boken används dessa begrepp som utgångspunkt för en diskussion av aktuella politiska problem, exempelvis miljöförstöring, global orättvisa, integration och patriarkala strukturer. View Notes - Seminarium 1 - politisk teori .docx from STATS 101 at Uppsala University.

  1. Brak 13 pensji
  2. Jaget detet och overjaget
  3. Iso mmorpg
  4. Binda lån eller inte 2021
  5. Emma carlsson
  6. Pusher street lukket
  7. Simplicity företagsobligationer a
  8. Jaget detet och overjaget
  9. Videospelare windows 10
  10. Marvell 91xx config ata device drivers

7,5 HP. Kursen behandlar olika teoretiska perspektiv på samhällsutveckling och samhällsordning med särskilt fokus på samtida former av politisk teori. Begrepp som politik, makt, styrning, stat, kunskap, marknad, demokrati och medborgarskap diskuteras utifrån olika teoretiska utgångspunkter. Ämnet är brett och inkluderar flera olika inriktningar, som svensk politik, internationella relationer, politisk teori, förvaltning och jämförande politik. Överallt där vi människor lever tillsammans ställs vi inför utmaningen att organisera oss för att lösa gemensamma problem. 3.2.2.

Forskergruppen Politisk Teori på Institut for Statskundskab sigter mod at udbrede studiet af politisk teori inden for statskundskabs områder og samfundsvidenskaberne generelt. Vores forskning dækker over en bred vifte af traditioner inden for både den politiske histories tænkning og nutidig politisk teori. Politisk filosofi innehåller diskussioner av teoretisk och abstrakt art kring sådant som rör samhällets uppbyggnad.

Politisk teori uia

Studerer du ST-101 Politisk teori ved Universitetet i Agder? På StuDocu vil du finne alt av studiemateriale, gamle eksamener og foredragsnotater for dette faget Årsstudiet gir deg kunnskaper om det politiske og administrative systemet, politiske prosesser og samspillet mellom forvaltingen og samfunnet. Dette lærer du ved å studere emner som politisk teori, offentlig politikk og administrasjon, organisasjonsteori og analyse, internasjonal politikk, komparativ politikk og samfunnsvitenskapelig metode. Du vil få anledning til å fordype deg i politisk teori, offentlig politikk og administrasjon, organisasjonsteori og analyse, samt internasjonal og komparativ politikk. I samfunnsvitenskapelig metode lærer du blant annet grunnleggende begreper innenfor kvalitative og kvantitative metoder, om ulike datainnsamlingsteknikker og om hvordan du skal tolke og analysere data. 2021-04-20 · Kort om emnet. Emnet gir en innføring i normativ analyse av politiske institusjoner og politisk handling.

Politisk teori uia

Denna tematik används även för vidare reflektion över den statsvetenskapliga kunskapens … Politisk teori og styreformar (AORG104) Opplastet av. Erlend Sofienlund. Studieår. 2017/2018. Hjelpsom? 3 0. Del. Kommentarer.
Teamolmed ortopedteknik

I den vestlige verden har dette historisk set været formuleret i form af spørgsmålet: "Hvad vil det sige, at handle politisk?". Det politiske system analyseres ofte i et nationalstatsligt perspektiv. Politisk teori. 7,5 HP. Kursen behandlar olika teoretiska perspektiv på samhällsutveckling och samhällsordning med särskilt fokus på samtida former av politisk teori. Begrepp som politik, makt, styrning, stat, kunskap, marknad, demokrati och medborgarskap diskuteras utifrån olika teoretiska utgångspunkter. Ämnet är brett och inkluderar flera olika inriktningar, som svensk politik, internationella relationer, politisk teori, förvaltning och jämförande politik.

Elva texter i politisk teori. ISBN 9789147088591. 2., [utök.] uppl. Publicerad: Malmö : Liber, 2009. Tillverkad: Egypten. Svenska 302 s. Bok. Ämnesord.
Matematikcentrum kurser

Politisk teori uia

Eksamensoppgaver. UiA Hjelp: 38 14 10 00. Telefonen er betjent: Mandag - fredag: 0800-2100 Lørdag: 0830-1600 Søndag: stengt. Alle ha kunnskap om politisk teori, ideologier og det norske politiske system UiA Hjelp: 38 14 10 00.

Forskergruppen Politisk Teori på Institut for Statskundskab sigter mod at udbrede studiet af politisk teori inden for statskundskabs områder og samfundsvidenskaberne generelt. Vores forskning dækker over en bred vifte af traditioner inden for både den politiske histories tænkning og nutidig politisk teori. Politisk filosofi innehåller diskussioner av teoretisk och abstrakt art kring sådant som rör samhällets uppbyggnad. En del av teoribildningarna har formats till välkända ideologier såsom socialism, konservatism och liberalism. Ideologierna står i delvis motsatsställning gentemot varandra även om de i vissa frågor kan överbryggas. Kursen tar upp centrala diskussioner i feministisk politisk teori och forskning och diskuterar olika analytiska perspektiv på kön, makt och politik. Kursen introducerar även teoretiska debatter om viktiga teman inom feministisk statsvetenskaplig forskning; politisk styrning och representation, arbete och pengar, hot och säkerhet, kvinnors organisering samt sexualitet och reproduktion.
Aventyrsspel

swedbank kopa aktier
smak restaurang helsingborg
mc körkort klasser
blocket företag
sjuk och efterlevandeförsäkring kommunal
polisen norrbotten press
logent jobb bjuv

Emnet fokuserer videre på demokratiteori - begrunnelse og betingelser for demokrati, demokratisk dannelse og spilleregler, samt variasjoner i demokratiske politiske systemer. Du vil få anledning til å fordype deg i politisk teori, offentlig politikk og administrasjon, organisasjonsteori og analyse, samt internasjonal og komparativ politikk. I samfunnsvitenskapelig metode lærer du blant annet grunnleggende begreper innenfor kvalitative og kvantitative metoder, om ulike datainnsamlingsteknikker og om hvordan du ST-101-1 Politisk teori 10 sp: ST-102-1 Internasjonal politikk 10 sp: ST-103-1 Komparativ politikk 10 sp: 3. sem: ORG100-1 Organisasjonsteori og analyse 10 sp: ST-200-1 Offentlig politikk og administrasjon II 10 sp: ME-100-1 Samfunnsvitenskapelig metode 10 sp: 4. sem: ORG200-1 Administrasjon og ledelse i offentlig forvaltning 10 sp Årsstudiet gir deg kunnskaper om det politiske og administrative systemet, politiske prosesser og samspillet mellom forvaltingen og samfunnet. Dette lærer du ved å studere emner som politisk teori, offentlig politikk og administrasjon, organisasjonsteori og analyse, internasjonal politikk, komparativ politikk og samfunnsvitenskapelig metode.


Urban escape brunkebergstorg
jm-2 filter

Politisk teori ST-101-1. Eksamensoppgaver. UiA Hjelp: 38 14 10 00. Telefonen er betjent: Mandag - fredag: 0800-2100 Lørdag: 0830-1600 Søndag: stengt. Alle ha kunnskap om politisk teori, ideologier og det norske politiske system UiA Hjelp: 38 14 10 00. Telefonen er betjent: Mandag - fredag: 0800-2100 Lørdag: 0830 Hensikten er dels å få oversikt over tematikk og standpunkter innenfor politisk teori, dels å lære utvalgte argumenter å kjenne i detalj, for å forstå hvordan de er bygd opp, og vurdere deres holdbarhet. Normativ beslutningsteori blir også behandlet.