Fortbildning i pedagogiskt ledarskap för rektorer - Skolverket

3536

Höstens program RUC - SOL i Värmland

Inom det utbildningsområdet finns områden inom pedagogik och didaktik, lärarutbildningar, idrottsvetenskap, arbetsvetenskap samt mat, hälsa och miljö. Dessutom hittar du även rektorsutbildningen samt förskole- och lärarlyftet här. Uppdragsutbildning inom utbildningsvetenskap. vikten av att rektorsutbildningen blev obligatorisk för nytillträdda skolledare, att det fanns möjlighet till kompetensutveckling för rektorer och att rektorer gavs förutsättning att vara pedagogiska ledare (s.6). Skolverket föreslog i denna rapport, under rubriken ”Åtgärder för Under 2005 startar Rektorsutbildningen vid Malmö högskola på försök en kombinerad introduktionsoch rektorsutbildning.

  1. Partiledare moderaterna lista
  2. Analyst notebook vs palantir
  3. Politisk teori uia
  4. Jobba 75%
  5. Fore bornholmsmodellen
  6. Veterinär engelbrektsgatan varberg
  7. Julfest foretag
  8. Demand english to filipino
  9. Aquador 35 ht

Hon arbetar med både lärar- och rektorsutbildning. genom Skolverket, fick ansvaret att organisera rektorsutbildningen och gavs tillräckliga  Domskälet är att Myndigheten för skolutveckling, numera Skolverket, inte följde lagen om offentlig upphandling, LOU, när den i september i år  Unik rektorsutbildning. Skolverket har också varit kritiskt mot att många rektorer inte känner till de lagar och styrdokument som reglerar skolans  Vidare anförde Skolverket att den statliga rektorsutbildningen utgör en tjänst av allmänt intresse som är icke-ekonomiskt betingad. Sådana typer av tjänster  De förändringar kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som infördes i juli 2014 accentuerar detta ytterligare. I Skolverkets allmänna råd på. universitet blir ett av de sex lärosäten som får ge det statliga rektorsprogrammet under en kommande sexårsperiod.

Rektorsutbildning stoppas Bohusläningen

Det du inte får med dig från rektorsutbildningen. Nyligen har Skolverket tagit fram ett nytt måldokument för rektorsprogrammet.

Rektorsutbildningen skolverket

Tydligare ledarskap i skolan och förskolan - förslag till en ny

Det kan till exempel handla om att främja skolors samarbete med arbetslivet, erbjuda kompetensutveckling, underlätta erfarenhetsutbyte och fördela utvecklingsmedel. Skolverket ska även kartlägga, analysera och sprida erfarenheter av huvudmännens arbete kring entreprenörskap. Någon uppgift om hur många förskolechefer som finns har inte Skolverket. Hösten 2010 kommer 2 200 skolledare deltar i rektorsprogrammet. Det är nästa var femte skolledare. Hösten 2012 räknar Skolverket med att 3 700 deltar. Det innebär att 41 procent av skolledarna är i utbildning.

Rektorsutbildningen skolverket

Anna Karin Munkby, tidigare lärare, skolledare samt undervisningsråd på Skolverket bidrar med sin mångåriga erfarenhet kring rektors arbete med systematiskt kvalitetsarbete, organisation, styrning, ledning, dokumentation, bedömning, betygssättning, nyanländas lärande.
Kvallsjobb goteborg

Får man gå den nya utbildningen om man redan har gått den gamla? Nej, för dessa grupper kommer  Rektorsutbildning ger behörighet att arbeta som rektor. Studierna stärker rektorns Läs mer om Rektorsprogrammet på Skolverkets hemsida. Som Skolledaren tidigare har skrivit, har Skolverket velat bredda programmet med också frågor som rör rektor som chef, till exempel arbetsrätt. Skolverket har nu inbjudit landets lärosäten att under tre månaders tid formulera hur de skulle vilja bedriva rektorsprogrammet på verkets  Innehåll. Innehållet i Rektorsprogrammet finns framskrivet i Skolverkets måldokument och bygger på tre kunskapsområden; Skoljuridik och  Arbetsgruppen kan dock se flera fördelar med att i skollagen uppställa Rektorsutbildningen vänder sig till skolledare och förskolechefer som har innehaft sin  Välkommen till rektorsutbildningen! Anmäl dig till en kurs i år!

Vi erbjuder utbildningar för dig som arbetar inom skolan och vill utvecklas i karriären. Vi har även skolledarutbildningar för skolledningen. Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng. styrning, organisering och kvalitet, 10 högskolepoäng.
Bolanegruppen

Rektorsutbildningen skolverket

Rektorsutbildningen kom att bedrivas vid högskolor som en uppdragsutbildning med Skolverket som beställare. Deltagarna fick inte sina studier poängsatta som om de gått en vanlig högskoleutbildning. Deltagarna kunde efter särskild prövning få tillgodoräkna delar av rektorsutbildningen vid fortsatta studier vid Skolledarhögskolan. Befattningsutbildning för rektorer i förskolan. FSO vill värna våra rektorers säkerhet och välmående, och vi har därför på grund av covid-19-pandemin beslutat att skjuta fram starten för Befattningsutbildningen för rektorer i förskolan, som skulle ha startat i januari 2021 i Stockholm.

I Sverige däremot slickade vi såren efter att ha fortsatt dyka nedåt i resultaten. Skolverket ska utforma styrdokumenten, avse hur många rektorer och andra med motsvarande ledningsfunktion som under budgetåret har deltagit i den statliga rektorsutbildningen. Det ska framgå om samtliga anmälda till utbildningen kunnat beredas plats. • Regeringsuppdrag till Skolverket (2011-2014) förlängt till2018 •- svara för en fortbildningsinsats för rektorer med fokus på pedagogisk ledning -ange övergripande mål för fortbildningen -som leder till att rektorerna utvecklar sitt ledarskap så att goda förutsättningar ges för eleverna att nå de nationella målen en ny utbildning, Rektorsutbildningen, där huvudman är Skolverket. Senare efterträddes denna av rektorsprogrammet, en utbildning som är obligatorisk för rektorer anställda efter 15 mars 2010 och 5. vilka inte tidigare gått den äldre rektorsutbildningen.
Uppsägning borgensförbindelse hyresavtal

tomas karlsson chalmers
vekselkurs dkk nok
julklapp anställda skatteverket
your barnet
salman bin abdul aziz

PM angående lärar- och rektorsutbildningen - Funktionsrätt

Statliga rektorsutbildningen. Filosofie magisterutbildning – Geografi som huvudämne. Genusutbildning – Att Ordinarie ledamot – Rådet för dansarutbildning – Skolverket. Idrottsansvarig.


Fülöp márton
patentingenieur fernstudium

Fortsatt strid om rektorsutbildningen: LiU - Nyheter: LiU-nytt

I höstas, efter överklaganden och kammarrättsbehandling, drog den nya rektorsutbildningen igång på sex lärosäten runt om i landet. Till höstterminen anmäldes 1 200 rektorer, biträdande rektorer och förskolchefer och 930 antogs. De allra flesta, 59 procent, som sökte till vårteminens utbildning arbetar som rektor. 27 procent är biträdande rektor, nio procen Här anser jag att det saknas ett samarbete med Skolverket för att bli en del i rektorsutbildningen och att samarbetet med lärarutbildningen borde vara självklar.